Адрес за кореспонденция

    Желая да изнеса презентация на тема:

    Желая да ползвам нощувка в Парк хотел "Витоша" за своя сметка:


    Желая да бъда настатен/а в:


    съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на регистрацията и участието ми в конференцията